Kelas Asas PHP Framework Laravel

Kelas ini dijalankan selama 2 hari pada minggu lepas, bertempat di Fakulti Komputeran, UTM. Kelas ini adalah salah satu daripada inisiatif Jomweb Johor untuk membantu pelajar-pelajar supaya lebih bersedia untuk persekitaran software development sebenar. Kelas dikendalikan oleh #fellow Salahuddin Hairai.

Written on August 5, 2015