Kelas Asas GIT

Dalam kelas ini, para peserta didedahkan dengan konsep asas penggunaan version control GIT untuk berkoloborasi dalam pembangunan perisian. Kelas ini dikendalikan oleh #fellow Kamal Mustafa.

Written on August 16, 2015